Menu

Missie en visie

Missie:
Ieder kind in Oosterhout en omstreken de mogelijkheid bieden om zich volgens het Montessori-onderwijsconcept, op eigen niveau en in eigen tempo, zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Visie:
Visie is ‘de kunst van zichtbaar maken’ Wanneer je een schip wilt gaan bouwen, breng dan geen mensen bij elkaar om hout aan te slepen, werktekeningen te maken, taken te verdelen en het werk in te delen, maar leer mensen te verlangen naar de eindeloze zee. (De Saint-Exupéry) De Montessorischool Oosterhout zoekt actief naar het potentieel van kinderen en het stimuleert de maximale ontwikkeling van ieder kind. Wij creëren een klimaat waarin kinderen in vrijheid (in gebondenheid), zelfstandig kunnen leren en legt daarbij de nadruk op veiligheid, wederzijds vertrouwen en respect. Een stimulerende en goed gestructureerde omgeving ondersteunt de kinderen hierbij. Wij leren de kinderen respect en waardering te hebben voor de wereld om hen heen en maakt ze bewust van hun eigen taak en medeverantwoordelijkheid voor het grotere geheel en stimuleert dit door de kinderen regelmatig te laten reflecteren op hun gedrag en de opbrengsten en gevolgen die dit gedrag opleveren. Tenslotte hebben we vertrouwen in en respect voor de vele mogelijkheden en talenten van ieder kind en gaan er vanuit dat kinderen een natuurlijke drang tot leren hebben, nieuwsgierig zijn en een onderzoekende houding aannemen zodra zij worden uitgedaagd.

Bent u nieuwsgierig geworden?

Heeft u nog vragen of zou u de school graag eens van binnen willen bekijken? Neem dan gerust contact met ons op via 0162 – 470 581 of ga door naar contact.

Ga naar contact