Menu

Voorschool

Sinds augustus 2005 is de Montessorischool Oosterhout aan Trekbeemd 34 te Oosterhout een Montessori voorschool gestart. Wij bieden naast het basisonderwijs aan kinderen van vier tot en met twaalf jaar, óók onderwijs aan kinderen vanaf tweeënhalf jaar. In de Montessori voorschool is duidelijk een pedagogische visie aanwezig, namelijk die van dr. Maria Montessori. Zij heeft ontdekt, vanuit haar observerende houding, dat kinderen zich als het ware zélf ontwikkelen, mits de omgeving speciaal op hen word afgestemd. Nu wordt deze omgeving de “voorbereide omgeving” genoemd. Uit deze observaties ontstond een pedagogisch beleidsplan; later uitgewerkt tot de Montessorimethode.

Openingstijden 
De voorschool is vier ochtenden per week open. De inloop is tussen 8.30 uur en 8.45 uur Het ophalen om 11.45 uur, op woensdag blijven de kinderen tot 12.15 uur op school. Als ouder(s) kunt u een voorkeur aangeven voor bepaalde dagdelen.

Groepsgrootte en leiding 
Op de voorschool zijn er per dagdeel 8 kindplaatsen. Op maandag en woensdagochtend kan dit groeien naar 12 leerlingen. Er zijn dan nl. 2 leidsters op de groep. De leiding is in handen van gecertificeerde montessoripeuterleidsters.

Kosten 
De ouderbijdrage wordt berekend per maand. U betaalt 11 maanden. Voor twee ochtenden betaalt u € 45.50 per maand. Informatie en aanmelding Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Montessorischool Oosterhout, telefoon 0162-470581. Neemt u gerust contact op om eens een kijkje te komen nemen.

Inspectierapport GGD

Klik op de onderstaande link voor inzage in de inspectierapporten van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen:

landelijk register kinderopvang

Bent u nieuwsgierig geworden?

Heeft u nog vragen of zou u de school graag eens van binnen willen bekijken? Neem dan gerust contact met ons op via 0162 – 470 581 of ga door naar contact.

Ga naar contact