Menu

Schooltijden

De schooltijden op Montessorischool gelden voor alle leerlingen van groep 1 t/m 8.
De leerlingen uit de onderbouw zijn op de vrijdagen in de even schoolweken vrij.

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.45 uur tot 15.00 uur
woensdag van 8.45 uur tot 12.30 uur

Dag Tijd (vanaf) Tot
Maandag 8:45 15:00
Dinsdag 8:45 15:00
Woensdag 8:45 12:30
Donderdag 8:45 15:00
Vrijdag 8:45 15:00

Om 8.30 uur gaan de deuren van de school open. De kinderen kunnen tot 8.45 uur rustig naar hun klas gaan. Zij worden aan de deur begroet door één van de leerkrachten. De kinderen van de onderbouw worden door hun ouders naar de klas gebracht. Kinderen en ouders uit de middenbouw en bovenbouw nemen op de gang bij de hoofdingang afscheid van elkaar.

Wij willen u met klem vragen er met de kinderen voor te zorgen dat zij op tijd op school zijn en dus vóór 8.45 uur in de klas aanwezig zijn.

Peuters kunnen om 12.30 uur worden opgehaald.

Als uw kind ziek is, kunt u dat vanaf 8.00 uur telefonisch melden of u geeft het door via onze schoolapp! Mochten wij bij afwezigheid niets van u horen, dan zal de school contact met u opnemen.

Alle kinderen blijven tussen de middag over. Het gezamenlijk eten zien wij als een kans om een rustmoment in te bouwen in de dag. Kinderen eten in hun eigen lokaal onder toezicht van hun leerkracht. Het spelen in de middagpauze (30 minuten) gebeurt onder toezicht van één personeelslid én professionele overblijfkrachten van Stichting Kinderopvang Oosterhout. Deze overblijfkrachten zijn op de hoogte van de regels en afspraken die zijn gemaakt in het kader van het overblijfbeleid. De kosten voor het overblijven bedragen € 50,- per leerling per schooljaar. Wij verzoeken u uw kind(eren) een gezonde lunch mee te geven, dus geen snoep, frisdrank, e.d.

Bent u nieuwsgierig geworden?

Heeft u nog vragen of zou u de school graag eens van binnen willen bekijken? Neem dan gerust contact met ons op via 0162 – 470 581 of ga door naar contact.

Ga naar contact