Menu

Montessori onderwijs

Hieronder lichten we enkele belangrijke uitgangspunten van het Montessorionderwijs aan u toe:

De gevoelige periode: kinderen zijn in een bepaalde periode van hun ontwikkeling erg gevoelig om iets te leren. Tijdens zo’n gevoelige periode is het kind in staat met veel gemak iets onder de knie te krijgen, terwijl het later voor diezelfde vaardigheid meer moeite zou moeten doen. Wij proberen zo volledig mogelijk deze gevoelige periodes te benutten om daarmee het kind in staat te stellen zich in een optimaal tempo te ontwikkelen.

De voorbereide omgeving: de omgeving moet het kind prikkelen tot leren. Hoe meer de omgeving aangepast wordt aan de behoefte van een kind, des te meer zal het kind uit zichzelf aangetrokken worden tot de materialen en de oefenstof. Een logisch gevolg is, dat het kind meer zal leren, maar ook met meer plezier kan leren. Dit betekent, dat het materiaal goed zichtbaar en overzichtelijk in de lokalen moet staan opgesteld. De kinderen kunnen dan beter een zelfstandige keuze maken.

Het materiaal: het montessorimateriaal is een middel om zelfstandig werkend en handelend tot ontdekkingen te kunnen komen. Het is een schakel tussen doen en denken. Het kind is door de controle van de fout niet afhankelijk van de leerkracht want veel materiaal is zelfcorrigerend. We maken ook gebruik van digiborden en computers /tablets die aansluiten bij het onderwijs van deze tijd. Deze inrichting van het onderwijs zorgt ervoor dat wij met ons aanbod aansluiten bij de kerndoelen die zijn opgesteld door de inspectie van het onderwijs.

Bent u nieuwsgierig geworden?

Heeft u nog vragen of zou u de school graag eens van binnen willen bekijken? Neem dan gerust contact met ons op via 0162 – 470 581 of ga door naar contact.

Ga naar contact