Menu

Meerbegaafde leerlingen

Voor kinderen die meerbegaafd zijn, wordt in overleg met ouders bepaald wat de beste aanpak is voor het kind. Daarbij kan gedacht worden aan het volgen van lessen op een aangepast niveau of het volgen van een aanvullend programma in de plusklas van onze school.

Op onze school wordt gewerkt met een hoogbegaafdheidsprotocol.