Menu

Algemene informatie voorschool

Sinds augustus 2005 is de Montessorischool Oosterhout aan Trekbeemd 34 te Oosterhout een Montessori voorschool gestart. Wij bieden naast het basisonderwijs aan kinderen van vier tot en met twaalf jaar, óók onderwijs aan kinderen vanaf 2,5 jaar. In de Montessori voorschool is duidelijk een pedagogische visie aanwezig, namelijk die van dr. Maria Montessori. Zij heeft ontdekt, vanuit haar observerende houding, dat kinderen zich als het ware zélf ontwikkelen, mits de omgeving speciaal op hen word afgestemd. Nu wordt deze omgeving de “voorbereide omgeving” genoemd. Uit deze observaties ontstond een pedagogisch beleidsplan; later uitgewerkt tot de Montessorimethode.

Het grote voordeel van de voorschool binnen onze school is dat we de kinderen op onze school al vanaf hun 2.5 jaar kunnen volgen in hun ontwikkeling. Hierdoor ontstaat een natuurlijke overgang naar het basisonderwijs.

Peuters kunnen op de voorschool starten wanneer zij 2,5 jaar oud zijn. De peuters komen twee dagdelen per week naar de voorschool. De VVE peuters komen vier dagdelen per week.

Openingstijden 
De voorschool is vier ochtenden per week open, maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. We starten om 8.30 uur en om 12.30 uur kunnen de peuters opgehaald worden. Als ouder(s) kunt u een voorkeur aangeven voor bepaalde dagdelen. De maandag-, dinsdag- en donderdagochtend van de voorschool sluiten we af met een gezamenlijke lunch. Deze lunch brengen de leerlingen vanuit huis mee.

Groepsgrootte en leiding 
Op de voorschool zijn er per dagdeel 8 kindplaatsen. Op maandag en woensdagochtend kan dit groeien naar 16 leerlingen. Er zijn dan nl. 2 leidsters op de groep. De leiding is in handen van gecertificeerde montessoripeuterleidsters.

Voor een rondleiding en meer informatie over onze voorschool kunt u een afspraak maken met Ingrid Eversdijk, de directeur van de school.

Bent u nieuwsgierig geworden?

Heeft u nog vragen of zou u de school graag eens van binnen willen bekijken? Neem dan gerust contact met ons op via 0162 – 470 581 of ga door naar contact.

Ga naar contact