Menu

Inschrijven voorschool

Sinds augustus 2005 is de Montessorischool Oosterhout aan Trekbeemd 34 te Oosterhout een Montessori voorschool gestart. Wij bieden naast het basisonderwijs aan kinderen van vier tot en met twaalf jaar, óók onderwijs aan kinderen vanaf tweeënhalf jaar. In de Montessori voorschool is duidelijk een pedagogische visie aanwezig, namelijk die van dr. Maria Montessori. Zij heeft ontdekt, vanuit haar observerende houding, dat kinderen zich als het ware zélf ontwikkelen, mits de omgeving speciaal op hen word afgestemd. Nu wordt deze omgeving de “voorbereide omgeving” genoemd. Uit deze observaties ontstond een pedagogisch beleidsplan; later uitgewerkt tot de Montessorimethode.

Een plaats op de voorschool betekent dat een kind twee dagdelen per week de voorschool bezoekt. Een peuter die een zogenaamd ‘VVE-programma’ volgt, komt vier dagdelen.

Via een inschrijfformulier kunt u uw kind inschrijven voor de voorschool van de Montessorischool.