Menu

Informatie en communicatie

Goed onderwijs en zorg is een zaak voor ouders en school samen. Samen hebben we hetzelfde doel: zorgen voor een goede ontwikkeling van uw kind en een fijne tijd op school. Daarom vinden wij het erg belangrijk om u regelmatig en zo volledig mogelijk te informeren over de ontwikkelingen van uw kind en over de ontwikkelingen op school.

Algemene informatieavond: aan het begin van het schooljaar is er een informatieavond waarop de leerkrachten het programma van het schooljaar toelichten en de ouders informatie krijgen over het reilen en zeilen in de groep.

Oudergesprekken: 4 maal per jaar zijn er geplande oudergesprekken.

  • De eerste keer ca. 6 weken na de start van het schooljaar. Deze gesprekken gaan nog niet over resultaten, maar wel over hoe de leerling de eerste weken van het schooljaar heeft ervaren.
  • De 2e oudergesprekken zijn in november. De leerlingen van de onderbouw krijgen dan een schriftelijk verslag dat wordt besproken tijdens de oudergesprekken. De ouders van de overige leerlingen worden uitgenodigd om wederom de ervaringen van de eerste periode te bespreken.
  • In februari krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 7 een verslag mee. Er zijn dan ook weer oudergesprekken waarin dit wordt besproken. Ook de ouders van de onderbouw worden uitgenodigd om de vorderingen te bespreken.
  • Aan het einde van het schooljaar krijgen alle leerlingen een 2e verslag en is er weer gelegenheid dit verslag te bespreken met de leerkracht (dit is facultatief).
  • Ouders van leerlingen in groep 7 krijgen aan het eind van het schooljaar een aparte uitnodiging om het voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs te bespreken.
  • Ouders van leerlingen in groep 8 worden in januari uitgenodigd om het definitieve advies voor het voortgezet onderwijs te bespreken.

Nieuws en nieuwsbrief: Regelmatig maken wij een nieuwsbrief met informatie over lopende zaken in de school, over te plannen activiteiten of nieuwe ontwikkelingen. In de nieuwsbrief staat informatie die van belang is voor u als ouder/verzorger. We vragen u de nieuwsbrief goed te lezen om zo op de hoogte te blijven van activiteiten en ontwikkelingen in de school. De nieuwsbrieven worden via e-mail naar u toegestuurd en ook op de schoolapp worden de nieuwsbrieven gepubliceerd.

Inloopmiddagen: tijdens inloopmiddagen kunt u samen met uw kind, de schriften en werkjes van uw kind inkijken. Dit geeft u misschien een beter beeld van de manier van werken. Per bouw wordt de inloopmiddag gepland.
Overigens kunt u aan het eind van de dag altijd even met uw kind in de klas komen kijken naar het werk dat hij/zij heeft gedaan.

Bent u nieuwsgierig geworden?

Heeft u nog vragen of zou u de school graag eens van binnen willen bekijken? Neem dan gerust contact met ons op via 0162 – 470 581 of ga door naar contact.

Ga naar contact