Menu

Cultuurloper

De Montessorischool Oosterhout neemt deel aan het programma ‘Cultuurloper’.

De Cultuur Loper is een vierjarig programma – bestaande uit coaching en scholing èn een online instrument – waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren. Het programma helpt de scholen om vanuit hun eigen visie een samenhangend en doorlopend activiteitenprogramma te maken. Zo worden kinderen in het primair onderwijs optimaal gestimuleerd in hun culturele groei.

De Cultuur Loper wordt ontwikkeld door Kunstbalie in samenwerking met Erfgoed Brabant als onderdeel van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Het programma komt in co-creatie tot stand met lokale intermediairs, kunstencentra en scholen in Noord-Brabant.

Scholen werken met De Cultuur Loper aan een activiteitenprogramma, dat in opbouw, samenhang en samenstelling past bij de visie en situatie van de school.

Zij doen dit aan de hand van een traject bestaande uit acht stappen. Dit traject wordt als een online instrument aangeboden. Na het doorlopen van de stappen heeft de school scherp wat zij hun leerlingen willen meegeven op het gebied van cultuureducatie en op welke wijze zij dat gaan realiseren in hun activiteitenprogramma. Elke individuele school, en de daarbij betrokken culturele partners, worden bij dit traject ondersteund door de lokale intermediairs. De coaches van Kunstbalie en Erfgoed Brabant begeleiden de betrokken partijen vanuit hun provinciale rol.
Voor meer informatie: decultuurloper.nl

Bent u nieuwsgierig geworden?

Heeft u nog vragen of zou u de school graag eens van binnen willen bekijken? Neem dan gerust contact met ons op via 0162 – 470 581 of ga door naar contact.

Ga naar contact